Žulovský potok

(alias Jizerský)


Žulovský potok pramení v Jizerských horách pod Žulovým vrchem (nad Mlynářovým křížem). Proto se jmenuje Žulovský alias Jizerský potok. Má několik pramenů, které se stékají pod cestou k Mlynářovu kříži. Poté proběhne pod další cestou a zleva se do něj vlévá Opravilův potok. O kus níže přitéká zprava Alešův potok. Na Žulovském potoce byla vybudovaná hráz (2005). Pak teče pod starým lomem, poté protéká Lesním koupalištěm. Do lesního koupaliště také přitéká Maštrlův potok. Lesní koupaliště bylo v dezolátním stavu, ale již byla provedena rekonstrukce (2017). Kousek pod lesním koupalištěm přitéká zprava Nezdarův potok. Poté teče k Lidovým sadům, protéká Zoologickou zahradou, napájí Labutí jezírko. Pak proteče pod Masarykovou ulicí, kde jezdí tramvaje, zahýbá u tenisových kurtů a teče do podzemí.
Žulovský potok byl v minulosti též nazýván Baierův potok (Bai(y)ersbach).

Hlavní přítoky Žulovského potoka

Dále má Žulovský potok ještě několik malých přítoků.

Na Žulovském potoce je také Lesní koupaliště   a   Labutí jezírko .

Liberecká záhada - kam teče Žulovský potok dál?   Zde je řešení


   Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)


  Chceteli vidět Žulový vrch, klikněte zde .

Žulovský potok - prameniště

pod Žulovým vrchem (asi 660 m n.m.)

Žulovský potok - pramen    Žulovský potok - pramen
Žulovský potok - pramen    Žulovský potok - pramen
Žulovský potok - horní tok    Žulovský potok - horní tok


Žulovský potok - horní tok

Žulovský potok - horní tok    Žulovský potok - horní tok
Žulovský potok - horní tok    Žulovský potok - horní tok
Žulovský potok - horní tok
Žulovský potok - horní tok    Žulovský potok - horní tok
Žulovský potok - horní tok    Poblíž soutoku
Žulovský potok - horní tok    Žulovský potok - horní tok


Opravilův potok

Opravilův potok je levostranný přítok Žulovského potoka, je to jeho první přítok. Vlévá se do Žulovského potoka kousek pod cestou k Mlynářovu kříži.


Opravilův potok    Opravilův potok
Opravilův potok    Opravilův potok
Opravilův potok    Opravilův potok - lávka


Soutok:   Žulovský potok - Opravilův potok  

Soutok: Žulovský potok - Opravilův potok    Soutok: Žulovský potok - Opravilův potok
Soutok: Žulovský potok - Opravilův potok    Soutok: Žulovský potok - Opravilův potok


Žulovský potok

Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok


Alešův potok

Alešův potok je pravostranný přítok Žulovského potoka. Pramení kousek pod cestou k Mlynářovu kříži. Teče pod žulovým lomem, v údolí je hrob mrtvých mužů. Vlévá se do Žulovského potoka poblíž cesty spojující Lidové sady a Ruprechtice.


Alešův potok    Alešův potok
Alešův potok
Alešův potok    Alešův potok
Alešův potok    Alešův potok


Soutok:   Žulovský potok - Alešův potok  

Soutok: Žulovský potok - Alešův potok    Soutok: Žulovský potok - Alešův potok


Žulovský potok   nad Lesním koupalištěm.

Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok - hráz    Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok
Kameny u Žulovského potoka    Žulovský potok
Žulovský potok


Svobodův rybník

Na Žulovském potoce je Svobodův rybník, kousek nad Lesním koupalištěm.


Svobodův rybník    Svobodův rybník
Svobodův rybník    Svobodův rybník


Na obrázcích níže je Žulovský potok, jak vtéká do Lesního koupaliště.

Žulovský potok    Žulovský potok


Maštrlův potok

Maštrlův potok je levostranný přítok Žulovského potoka. Pramení za Libereckou Výšinou, proteče pod cestou, pak teče podél lesní cesty směrem k Lesnímu koupališti. Má pravostranný přítok, Velenkův potok. Na Maštrlově potoce je též vybudovaná hráz. Pak teče kousek v podzemí do Lesního koupaliště, vlévá se do Žulovského potoka. Soutok je však v podzemí, není přímo vidět.


Maštrlův potok - pramen    Maštrlův potok
Maštrlův potok    Maštrlův potok
Maštrlův potok    Maštrlův potok


Velenkův potok

Velenkův potok    Velenkův potok


Maštrlův potok

Maštrlův potok    Maštrlův potok


Lesní koupaliště

Lesní koupaliště    Lesní koupaliště
Lesní koupaliště    Lesní koupaliště
Lesní koupaliště    Lesní koupaliště


Na obrázku vlevo je letecký snímek Lesního koupaliště.
Lesní koupaliště    Lesní koupaliště


Lesní koupaliště (německy "Waldbad") se začalo stavět asi v r. 1935. Sloužilo jako rekreační místo obyvatelům Liberce, i občasným turistům.
Do Lesního koupaliště přitéká Žulovský potok a Maštrlův potok, odtéká jen Žulovský potok. Protože Žulovský potok teče většinou lesem, má Lesní koupaliště i v létě studenou vodu. Lesní koupaliště bylo nedávno v dezolátním stavu, chátralo a pomalu zarůstalo. Dokonce se začala bortit vyzdívka (r. 2017).
Pak se uvažovalo o revitalizaci Lesního koupaliště (asi od r. 2012).
Na podzim roku 2017 se skutečně začalo s rekonstrukcí areálu Lesního koupaliště. V létě 2018 již bylo koupaliště hotové, ale bylo málo vody (velké sucho).


Na obrázcích níže je Lesní koupaliště po rekonstrukci.

Lesní koupaliště po rekonstrukci
Lesní koupaliště po rekonstrukci    Lesní koupaliště po rekonstrukci
Lesní koupaliště po rekonstrukci


Žulovský potok (po výtoku z koupaliště)


Nezdarův potok

Nezdarův potok je pravostranný přítok Žulovského potoka. Pramení kousek pod zahradnictvím u Slunečních lázní. Má dva levostranné přítoky, Víťoluční potok a Koškův potok. Na Nezdarově potoce je také vybudovaná hráz. Proteče pod cestou, kousek pod Lesním koupalištěm se vlévá do Žulovského potoka.

Nezdarův potok - pramen    Nezdarův potok


Víťoluční potok

Víťoluční potok    Víťův rybník
Víťoluční potok    Soutok: Víťoluční potok - Nezdarův potok


Koškův potok

Koškův potok    Koškův potok
Koškův potok    Koškův potok
Koškův potok     Soutok: Koškův potok - Nezdarův potok


Nezdarův potok

Nezdarův potok - hráz    Nezdarův potok
Nezdarův potok    Nezdarův potok


Soutok:   Žulovský potok - Nezdarův potok   kousek pod Lesním koupalištěm.

Soutok: Žulovský potok - Nezdarův potok    Soutok: Žulovský potok - Nezdarův potok
Soutok: Žulovský potok - Nezdarův potok    Soutok: Žulovský potok - Nezdarův potok


Žulovský potok   mezi Lesním koupalištěm a Lidovými sady.

Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok


Zamrzlý Žulovský potok

Vyschlý Žulovský potok


Žulovský potok   u Zoologické zahrady.

Žulovský potok    Žulovský potok
Žulovský potok


Žulovský potok protéká Libereckou zoologickou zahradou, která je nejstarší v České republice (založena r. 1904). Pro ZOO je to dobrý vodní zdroj. Více informací o Liberecké ZOO najdete na těchto stránkách:   ZOO ZOO ZOO ZOO .


Žulovský potok   protéká Zoologickou zahradou.

Žulovský potok v ZOO    Žulovský potok v ZOO
Žulovský potok v ZOO    Žulovský potok vtéká do Labutího jezírka


Labutí jezírko

Žulovský potok protéká ZOO a poté Labutím jezírkem.

Labutí jezírko    Labutí jezírko
Labutí jezírko    Labutí jezírko
Labutí jezírko    Labutí jezírko
Labutí jezírko - kačenky    Labutí jezírko - kačenky


Na obrázku níže je tramvajová zastávka u Labutího jezírka. Tramvajové koleje vedou po hrázi jezírka. Poblíž Jezírka je vchod do zoologické zahrady, která je nejstarší v ČR.

Zastávka u Jezírka    Zastávka u Jezírka
Vchod do ZOO


Na obrázku vlevo dole je Žulovský potok vytékající z Labutího jezírka. Na obrázku vpravo dole je Žulovský potok, jak teče u tenisových kurtů do podzemí.

Žulovský potok vytéká z jezírka    Žulovský potok teče do podzemí


Kam teče Žulovský (alias Jizerský) potok dál?   Zde je řešení


Trubičky